1024x768 picture. 12 - Sekai no Senki - Hiiru no Kanata